Svátek má: Alan

Komentáře

Bouře ve sklenici protidrogových neziskovek

Nezávislá výběrová komise při Úřadu vlády nepochybně s vědomím premiéra vybrala nového protidrogového koordinátora, kterým se stala dlouholetá odborná pracovnice ministerstva zdravotnictví Jarmila Vedralová.

To, že v oblasti drogové problematiky je potřeba něco změnit, cítíme všichni. To, že tam panuje chaos a že v této oblasti se rozděluje každoročně více nebo méně neúčelně 150 mil. Kč zejména na protidrogovou prevenci, je také zřejmé. Přitom ti, kdo do toho jen trochu vidí, cítí, že silně pokulhává primární prevence a chybí dostatečná síť ambulantních služeb. Již z této formulace, co chybí a co je nedostatečné, je zřejmé, že tomu nemohou čelit neziskovky, ale naopak stát.

V posledních letech se mi jako aktivnímu občanovi zdálo, že se změkčuje přístup státu  k nelegálním drogám a naopak přitvrzuje přístup k drogám legálním, jako je alkohol a tabák. Řekněme si otevřeně, že v tomto by měl sehrávat roli protidrogový koordinátor a to se dosavadnímu protidrogovému koordinátorovi Vobořilovi nedařilo.

Kromě toho je známo, i když výkaznictví v této oblasti není právě vzorem dokonalosti, že vzrůstá odhad problémových uživatelů injekčně užívaných drog. Jestliže v roce 2009 byl střední odhad těchto uživatelů 39,2 tis. osob, v roce 2016 už to bylo 42,8 tis. osob a do dnešního dne jistě tento počet dále vzrostl. Drogový koordinátor a jeho tým rozděluje peníze z veřejných fondů uvnitř toho, čemu se říká „protidrogová mafie“, tedy neziskovkám a spolupracujícím státním institucím. A protože koordinátor Vobořil vzešel z neziskovky Podané ruce, tento původ determinoval jeho přístup k drogové problematice. Jednoznačně preferoval neziskovky. Ty jistě odvádějí kus dobré práce v mnoha směrech, ale k nějakému zlepšení v této oblasti evidentně nedochází.

K 1. 8. nastoupila do funkce hlavní protidrogové koordinátorky na Úřadu vlády Jarmila Vedralová. Vybrala ji nezávislá výběrová  komise a podle všeho měla nejvyšší obodování již při předchozím výběru drogového koordinátora v roce 2016, kdy zřejmě  zásahem premiéra Sobotky, který vstoupil do hry jako deus ex machina, zůstal ve funkci koordinátora Petr Vobořil jmenovaný předchozí pravicovou vládou.

Každý, kdo bude chtít udělat v této oblasti pořádek, a  Jarmila Vedralová toto odhodlání zřejmě  má, narazí. Pořádek je opakem anarchie, která v této oblasti zatím za přihlížení státu panuje. Těch zhruba 150 mil. Kč, které se v Národní centrále každoročně rozdělují, není málo a jsou to veřejné peníze. Účinnost vynakládání těchto peněz zatím není vysoká. Nyní je šance mnohé změnit.

Úsměvné jsou útoky podivné strany Pirátů na novou protidrogovou koordinátorku. Piráti by měli otevřeně říct, jaký mají v této oblasti program, co vlastně chtějí. Podle všeho je to legalizace marihuany v prvním kroku. Osobně nepovažuji tento krok za dobrý, stejně tak jako další kroky směřující k liberalizaci v této oblasti. Cílem většinové společnosti  musí být zdravý životní styl lidí a ne fetování bez rizika a s asistencí či dokonce garancí státu.

Jiří Paroubek