Svátek má: Igor

Komentáře

Nesmyslné slučování ministerstev

Současná vládní přetahovaná ohledně volných ministerských křesel nebere konce.


Je to vcelku trapná přehlídka naprosto nekoncepčního přerozdělování vládních pozic, a to bez jakéhokoliv ohledu na odbornost nebo alespoň systematičnost. Slučování některých ministerstev jen proto, že premiéru Nečasovi, popřípadě jeho koaličním partnerům došly figury, které by mohly sehrát svou etudu v ministerském křesle, je bizarní.

Pokud by mělo dojít ke slučování resortů, což může být v některých případech obhajitelná myšlenka, mělo by se tak dít na základě racionálních argumentů. Národní socialisté by proto pokládali za nejlogičtější, pokud by na naší národní úrovni došlo k takové transformaci ministerstev, jejichž struktura by se co možná nejvíce blížila struktuře tzv. unijních Rad ministrů, kterých je v současné době devět.

V tomto smyslu by bylo daleko logičtější spojovat například ministerstvo průmyslu a obchodu s ministerstvem pro místní rozvoj a vytvoření silného ministerstva hospodářství, nežli ministerstva průmyslu s ministerstvem dopravy. Česká republika je dnes stabilní součástí Evropské unie a podobná harmonizace by byla nejen logická, ale ve výsledku možná i méně náročná a levnější.

Místo podobných úvah se však dočkáváme toho, že na tak zásadní ministerstvo, jakým je ministerstvo obrany, míří K. Peake, která se do Poslanecké sněmovny dostala se stranou, která navrhovala sloučení ministerstva obrany a ministerstva vnitra, což byl jeden z nejabsurdnějších návrhů v programu Věcí veřejných. Karolína Peake není ani odbornicí na problematiku národní bezpečnosti, ani manažerkou v dané oblasti.  

Vláda by se podle našeho názoru také měla více nežli na rozdělování ministerských pašalíků soustředit na takovou legislativní činnost, která do našeho právního systému konečně vnesou pořádek a úspory. Mám zejména na mysli přípravu zákona o státní službě, neboli zákona o úřednících. Současný návrh, který byl v posledních měsících připraven na ministerstvu vnitra, totiž nepovede ke kýžené racionalizaci státní správy a k jejímu odpolitizování, právě naopak. Na tento fakt upozornily mimo jiné i neziskové organizace, které se touto problematikou zabývají. A národní socialisté se jí v následující době budou zabývat rovněž intenzivně.


Jiří Paroubek


Důvěřujete vládě Petra Fialy?

Ano
transparent.gif transparent.gif
30%
Ne
transparent.gif transparent.gif
70%