Svátek má: Beáta

Regiony

Velikost textu:

V Jičíně se uskuteční diskuse s veřejností o mobilitě ve městě

V Jičíně se uskuteční diskuse s veřejností o mobilitě ve městě

Rada města schválila plán na vytvoření Plánu udržitelné městské mobility. Tento pojem zahrnuje veškerý pohyb po městě a nelze ho redukovat pouze na dopravu a provoz po komunikacích v Jičíně.

Jičín
21. září 2021 - 08:00

Rada města pověřila starostu JUDr. Jana Malého a městského architekta Ing. arch. Radka Jiránka dalším jednáním v této věci. Veřejnost srdečně zveme na participativní diskusi do Biografu Český ráj – uskuteční se v úterý 5. října od 17 hodin.

Město stojí na pomyslné křižovatce, kdy bude rozhodovat o koncepci dopravy pro nadcházející desetiletí. Plán udržitelné městské mobility je strategický dokument v oblasti dopravy, který řeší budoucí podobu individuální automobilové, cyklistické, pěší a hromadné dopravy ve městě. Od jiných koncepčních dokumentů v oblasti dopravy a mobility liší zejména skutečností, že se svými opatřeními snaží předcházet vzniku potřeb po mobilitě, nikoli pouze řešit úpravu dopravní situace. Taková opatření úzce souvisí se způsobem plánování dostupnosti služeb v jednotlivých částech města, našich cest do školy a do práce, městské logistiky, funkčního využití veřejných prostranství atd.

Pro sestavení tohoto dokumentu jsou důležití tzv. „stakeholdeři“. Jde o občany – zástupce z jednotlivých zájmových skupin, jako jsou například chodci, uživatelé hromadné dopravy, maminky s dětmi, běžci, profesionální řidiči, dopravci, představitelé podniků, prodejci ve městě, cyklisté a mnozí další. Koncepci budou sestavovat ve spolupráci s odborníky a volenými zástupci. Tímto způsobem musí nejprve vzniknout pracovní skupiny, které se budou zabývat dostupnými dopravními daty, výsledky průzkumů a tvorbou jednotlivých částí plánu. Z části půjde o postup, který město použilo při tvorbě Strategického plánu rozvoje města Jičína 2018-2019. Předmětem však nyní bude specificky budoucnost mobility – pohybu po městě a v jeho okolí.  

Jičín zakoupí pozemek u Cidliny pro výstavbu cyklostezky

V roce 2019 město Jičín požádalo občany, aby vyplňovali takzvané „pocitové mapy“. Výstup z toho průzkumu bude jedním z dat zohledňovaných pro Plán udržitelné mobility. Na pocitové mapy se může kdokoliv podívat na webových stránkách www.mobilita.jicin.cz. Jsou zde také výsledky dotazníkového průzkumu o provozu v Palackého („panské“) ulici.

Setkání v Biografu Český ráj v úterý 5. října od 17 hodin bude symbolickým zahájením prací na Plánu udržitelné městské mobility. Tímto srdečně zveme občany na diskusi.

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch)